Poprawna pisownia

dłuższa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dłuszsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłurzsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłóższa

Niepoprawna pisownia