Niepoprawna pisownia

zamąż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za mąż

Poprawna pisownia