Niepoprawna pisownia

zamarźnięta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zamarznięta

Poprawna pisownia