Poprawna pisownia

zakląłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaklnąłeś

Niepoprawna pisownia