Poprawna pisownia

zająca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zajądza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaiąca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zajonca

Niepoprawna pisownia