Niepoprawna pisownia

zadużenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zadłużenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zadłurzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za dłużenie

Niepoprawna pisownia