Poprawna pisownia

zadłużona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za dłużona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zadużona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zadłurzona

Niepoprawna pisownia