Poprawna pisownia

żądasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rządasz

Niepoprawna pisownia