Niepoprawna pisownia

za szczepić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaszczepić

Poprawna pisownia