Niepoprawna pisownia

za proponowałaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaproponowałaś

Poprawna pisownia