Niepoprawna pisownia

za planowania

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaplanowania

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poplanowania

Niepoprawna pisownia