Niepoprawna pisownia

za mieża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zamierza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zamjerza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamieża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mierza

Niepoprawna pisownia