Niepoprawna pisownia

utopi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako forma słowa „utopić” o znaczeniu: zabić przez zanurzenie w wodzie lub zagłębić coś w czymś.


Poprawna pisownia

utopii

Poprawna pisownia, znaczenie: coś dotyczące nierealnego ideału szczęśliwego społeczeństwa, także ideologii głoszącej utworzenie takiego społeczeństwa, utworu fantastycznego opisującego życie idealnej społeczności lub pomysłu niemożliwego do zrealizowania, mrzonki.


Niepoprawna pisownia

utopjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

utopji

Niepoprawna pisownia