Niepoprawna pisownia

za grasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zagrasz

Poprawna pisownia