Poprawna pisownia

za granicę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zagranicę

Niepoprawna pisownia