Niepoprawna pisownia

za dzwoni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zadzwoni

Poprawna pisownia