Niepoprawna pisownia

za drżeć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zadrżeć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zadrrzeć

Niepoprawna pisownia