Niepoprawna pisownia

za dłużona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zadłużona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zadużona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zadłurzona

Niepoprawna pisownia