Poprawna pisownia

niemiarodajnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie miaro dajnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie miarodajnie

Niepoprawna pisownia