Poprawna pisownia

wiewiórka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wjewiórka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wiewiurka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wiewjórka

Niepoprawna pisownia