Poprawna pisownia

z kimś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skimś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kimź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkimś

Niepoprawna pisownia