Niepoprawna pisownia

z kazane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skazane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkazane

Niepoprawna pisownia