Niepoprawna pisownia

lóbię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lubię

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lubie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lóbie

Niepoprawna pisownia