Niepoprawna pisownia

wziąźć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wziąć

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „wziąć” jest aspektem dokonanym czasownika „brać”. Posiada bardzo mnogą pulę znaczeń, których część to między innymi: pobrać, przyjąć, podjąć się, pokonać, chwycić, nabyć, zdobyć, dokonać, zażyć, użyć czy uznać za coś. Na marginesie warte odnotowania jest, że powszechnie występująca niepoprawna forma zapisu „wziąść” wynika najpewniej z podobieństwa słowa do czasowników, które kończą się na „-ść” tym samym dają mylne wrażenie, co do zakończenia formy słowa „brać”. Czasowniki te to m.in: usiąść, pójść oraz przyjść.


Niepoprawna pisownia

wziąść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wziość

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzionć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzionść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzionźć

Niepoprawna pisownia