Niepoprawna pisownia

wyważydź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyważyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wywarzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy ważyć

Niepoprawna pisownia