Niepoprawna pisownia

wyszsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyższe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wysze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyrzsze

Niepoprawna pisownia