Niepoprawna pisownia

wyszsza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyższa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wysza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyrzsza

Niepoprawna pisownia