Niepoprawna pisownia

wykucanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wykłócanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wykłucanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wykócanie

Niepoprawna pisownia