Niepoprawna pisownia

wyglonda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wygląda

Poprawna pisownia