Poprawna pisownia

wyczekany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy czekany

Niepoprawna pisownia