Niepoprawna pisownia

wy śnił

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyśnił

Poprawna pisownia