Poprawna pisownia

wujem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wójem

Niepoprawna pisownia