Niepoprawna pisownia

wturuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wtóruje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w tóruje

Niepoprawna pisownia