Niepoprawna pisownia

wszech wiedząca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wszechwiedząca

Poprawna pisownia