Niepoprawna pisownia

wstyci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wstydzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

fstydzi

Niepoprawna pisownia