Poprawna pisownia

wskórałam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wzkórałam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w skurałam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w skórałam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wskurałam

Niepoprawna pisownia