Poprawna pisownia

wrzący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wżący

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wżoncy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrzoncy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w rzący

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w żący

Niepoprawna pisownia