Poprawna pisownia

włączyliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włonczyliśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włanczyliśmy

Niepoprawna pisownia