Niepoprawna pisownia

wiher

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wicher

Poprawna pisownia