Poprawna pisownia

weź przestań

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

weś przestań

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

weśprzestań

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

weźprzestań

Niepoprawna pisownia