Niepoprawna pisownia

wendróje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wędruje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wędróje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wendruje

Niepoprawna pisownia