Obie przedstawione wersje pisowni są jak najbardziej poprawne, a ich znaczenie jest identyczne, dlatego też dopuszczalne jest wymienne stosowanie obu zwrotów. Warto jednak zauważyć, iż formą zdecydowanie popularniejszą (częściej występującą), w związku z czym zalecaną jest forma „w środę„.

Poprawna pisownia

we środę

Poprawna pisownia, wersja mniej popularna.


Poprawna pisownia

w środę

Poprawna pisownia, wersja popularniejsza – zalecana.


Niepoprawna pisownia

wśrodę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

weśrodę

Niepoprawna pisownia