Poprawna pisownia

wasabi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łasabi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łasawi

Niepoprawna pisownia