Niepoprawna pisownia

wahlować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wachlować

Poprawna pisownia