Niepoprawna pisownia

w gróncie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w gruncie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wgruncie

Niepoprawna pisownia