Niepoprawna pisownia

w draża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wdraża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wdrarza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wdrasza

Niepoprawna pisownia