Niepoprawna pisownia

w brót

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w bród

Poprawna pisownia, znaczenie: bardzo dużo, pod dostatkiem. Czasem także o sposobie przeprawiania się przez rzekę np. pieszo, konno.


Niepoprawna pisownia

wbrót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wbrut

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w brut

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wbrud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w brud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wbród

Niepoprawna pisownia