Niepoprawna pisownia

usiąźć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

usiąść

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

usionść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

usionźć

Niepoprawna pisownia