Niepoprawna pisownia

umożona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umorzona

Poprawna pisownia