Poprawna pisownia

uczelni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uczelnji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uczelnii

Niepoprawna pisownia